mapacuproiecte.ro

AcasăCu ochii pe institutiiDigitalizarea pădurilor: 262.184.000 de lei pentru un sistem informatic de monitorizare; banii...

Digitalizarea pădurilor: 262.184.000 de lei pentru un sistem informatic de monitorizare; banii ar urma să fie alocați prin PNRR

  • Va fi monitorizată o suprafață de 70.000 de kmp;
  • Este propusă achiziția a 700 de camere LPR și 300 de camere analiză avansate;
  • Serviciul de Transmisiuni Speciale va găzdui infrastructura hardware a sistemului informatic;

Guvernul României a reaprobat Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”, decizia fiind publicată, împreună cu Nota de fundamentare, în Monitorul Oficial, partea I, marți, 4 iunie, pag. 11 – 15. 

Finanțarea proiectului de investiții ar urma să fie realizată din fonduri externe nerambursabile, prin Planul național de redresare și reziliență (P.N.R.R.), și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

Nota de fundamentare

Sistem informatic integrat propus de MMAP ar urma să fie dezvoltat pe trei direcții: 1. sistem de comparare a imaginilor satelitare pentru detectarea modificărilor în coronamentul arboretelor; 2. sistem de monitorizare video a transporturilor de materiale lemnoase și 3. sistem de teledetecție ce se bazează pe senzori LiDAR, aeropurtați și mobili.

Sistemul are trei componente principale: 

(I) compararea imaginilor prin satelit, automată și la cerere, pentru a detecta modificările coronamentului pădurii; 

(II) monitorizarea transportului de lemn cu ajutorul camerelor de supraveghere video asistate de inteligența artificială; 

(III) model digital de pădure obținut prin scanare aeriană și terestră LiDAR — densitate mare — peste 30 de puncte/mp.

Pe baza imaginilor satelitare vor putea fi identificate periodic zonele cu modificări în coronamentul vegetației forestiere, iar prin analiza și compararea cu datele referitoare la tăierile legal aprobate — extrase din SUMAL 2.0 — și cu zonele în care au avut loc calamități naturale se pot semnala alerte zonale în care dispariția vegetației nu este justificată — tăieri fără drept, inclusiv cu identificarea zonelor de risc. 

Sistemul de monitorizare video, asemănător celui pentru verificarea valabilității rovinietei, va cuprinde și o rețea de camere video amplasate pe întreg teritoriul național și va fi interconectat cu sistemul de trasabilitate a materialelor lemnoase, respectiv Sistemul informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase, care a fost dezvoltat împreună cu STS și este funcțional în prezent. 

Sistemul de teledetecție bazat pe senzori LiDAR, aeropurtați și mobili, va permite colectarea norilor de puncte și aerofotogramelor care vor permite realizarea modelului digital al pădurilor, estimarea fondului de producție, verificarea volumelor din APV, precum și a lucrărilor de amenajare a pădurilor. 

Finanțarea acestor echipamente se va asigura în cadrul Planului național de redresare și reziliență 2020—2026, componenta C7Transformare digitală, investiția I5Digitalizare în domeniul mediului, prin proiectul „Capacitate sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este coordonator de reformă și/sau investiții pentru implementarea proiectului „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”, investiția 5 — Digitalizarea în domeniul mediului din cadrul componentei C7 — Transformare digitală, având o alocare din asistența financiară nerambursabilă în valoare de 52.000.000 euro, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.236/2022 privind aprobarea finanțării în vederea implementării activităților aferente investiției 5 — Digitalizare în domeniul mediului, jalonul 167 — Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat, componenta 7 — Transformare digitală, din cadrul Planului național de redresare și reziliență s-a aprobat finanțarea implementării proiectului „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”, cu o valoare totală de 272.605.200 lei (inclusiv TVA), din care valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este în sumă de 43.525.200 lei.

Justificarea necesității implementării proiectului 

Potrivit componentei 7 — Transformare digitală, investiția I5 — Digitalizare în domeniul mediului — sprijin financiar nerambursabil din Planul național de redresare și reziliență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are obligația implementării unor servicii informatice integrate de supraveghere, control și monitorizare a fondului forestier, utilizării de soluții digitale pentru păduri și monitorizării transportului de masă lemnoasă, prin proiectul denumit „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”. 

Toate aceste noi dezvoltări se vor integra cu Sistemul informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL — instrument complex utilizat în prezent de aproximativ 30 de mii de companii și peste 90 de mii de utilizatori. 

Sunt necesare integrarea sistemului cu alte noi sisteme informatice, precum și implementarea unui sistem informatic integrat pentru susținerea dezvoltării durabile, îmbunătățirea infrastructurii și calității mediului, protecția naturii și conservarea biodiversității, dezvoltarea infrastructurii hardware și software prin extinderea serviciilor electronice în sistem informatic integrat de supraveghere, control și asigurare a integrității fondului forestier, care va fi implementat utilizând soluții tehnologice recunoscute pe plan intern și internațional. 

Obiectivul sistemului informatic integrat de supraveghere, control și asigurare a integrității fondului forestier va utiliza sisteme și echipamente moderne de supraveghere și control. Scopul principal al investiției este de a avea un sistem digital inovator pentru supravegherea, monitorizarea și controlul fondului forestier și al circulației materialelor lemnoase, capabil să genereze în mod automat alerte și să integreze date în timp real de la toate sursele integrate. 

Suprafața vegetației forestiere care va face obiectul monitorizării este de aproximativ 70.000 km2. În timpul implementării SUMAL 1.0 au fost identificate mai multe lacune, inclusiv lipsa sistemelor de monitorizare în vederea evitării transportului multiplu al materialului lemnos, precum și utilizarea imaginilor satelitare pentru a monitoriza starea de sănătate a vegetației și integritatea fondului forestier. 

Prin monitorizarea video a transporturilor de material lemnos pe toate categoriile de drumuri se urmărește reducerea timpului de reacție și intervenție, optimizând astfel resursele de control existente. 

Prin implementarea unei platforme de analiză geospațială avansată a imaginilor satelitare, dezvoltarea unei aplicații mobile de verificare pe teren a alertelor și a unui portal webGIS se urmărește: — automatizarea detectării modificărilor în coronamentul arboretelor din România; achiziția de imagini satelitare, cu diverse rezoluții, cu frecvență lunară sau mai mică, va permite realizarea unei analize comparative în aplicația informatică și generarea de alerte aferente zonelor în care există diferențe în coronamentul vegetației forestiere; — furnizarea unor instrumente avansate de analiză și procesare a datelor provenite de la senzori optici sau radar, care să dețină funcții și algoritmi de analiză de tip machine learning/deep learning, în scopul localizării și caracterizării pierderilor de vegetație forestieră; aceste zone de interes vor fi suprapuse cu amplasamentul actelor de punere în valoare, informații pe care sistemul le va extrage în mod automat din SUMAL 2.0; — exploatarea imaginilor satelitare pentru a genera date de referință și informații esențiale pentru monitorizarea vegetației forestiere de pe întreg teritoriul țării, precum și exploatarea unor imagini provenite din alte surse: scanări cu tehnologie LiDAR, aerofotograme etc.; — implementarea unor mecanisme automate de schimb de date cu sisteme și instituții externe; — generarea automată a unor hărți cu modificările identificate în arboret, actualizate lunar, pe baza imaginilor satelitare gratuite cu rezoluție spațială de minimum 10 m; — generarea, la cerere, a unor hărți cu modificările identificate în arboret, în zonele indicate de beneficiar, pe baza unor imagini satelitare de rezoluție spațială foarte înaltă, dar care însumate nu vor depăși 500 km2/an. 

Prin implementarea unui sistem de teledetecție bazat pe un sistem hibrid senzor LiDAR/cameră fotogrammetrică se urmăresc dezvoltarea unui model digital al pădurilor și evaluarea managementului vegetației forestiere. Senzorul LiDAR aeropurtat va permite culegerea datelor în vederea obținerii modelului digital al pădurilor. Întrucât suprafața care se dorește a fi parcursă în sezonul de vegetație și în afara acestuia este de aproximativ 70.000 km2, soluția optimă presupune utilizarea unui senzor aeropurtat capabil să culeagă datele în aceeași fenofază, utilizând ca platformă o aeronavă cu pilotavion

Culegerea datelor LiDAR va fi însoțită de obținerea fotogramelor digitale color, prin aerofotografiere. Fiecare punct din norul de puncte LiDAR va fi colorat utilizând valorile RGB ale pixelilor extrași din rasterul cu aceeași locație. 

Senzorii LiDAR mobili vor permite: — îndesirea norului de puncte în zonele de interes și în cele de control; — verificarea volumelor estimate în APV; — estimarea volumului materialelor lemnoase depozitate în tasoane/stive și autovehicule încărcate; — verificarea lucrărilor de amenajare a pădurilor — volum/ha, suprafață de bază/ha. 

Datele extrase în urma procesării norului de puncte colectate cu ajutorul senzorului aeropurtat vor fi integrate cu seturi de date complementare, provenite din baze de date precum SUMAL, respectiv fișe de proprietate — UP; u.a., tarla, parcelă; APV-uri —, localizarea spațială a arborilor de extras, platformele primare și centrul de greutate al parchetului; autorizații de exploatare, eTerra — limitele imobilelor și informații despre deținători, IFN — datele din cadrul sondajelor.

Datele colectate cu ajutorul senzorilor mobili servesc la calibrarea modelului generat din norul de puncte LiDAR colectate cu ajutorul senzorului aeropurtat. De asemenea, prin utilizarea senzorilor mobili pot fi verificate transporturile de materiale lemnoase cu încadrarea în toleranțele admise la transport.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții din cadrul proiectului, inclusiv TVA (prețuri valabile la data de 19.12.2022, 1 euro = 4,92 lei) mii lei 262.184.000 de lei.

Eșalonarea cheltuielilor:

anul I 87.520.000 lei

anul II 174.664.000 lei

Durata de execuție a proiectului 24 de luni/Valoarea totală a proiectului este de 272.605.000 de lei, din care cheltuieli de investiții 262.184.000 lei și 10.421.000 cheltuieli cu bunuri și servicii. 

Infrastructura hardware va fi găzduită în centrul de date al partenerului tehnic STS, alături de infrastructura hardware a SUMAL 2.0.

Donează pentru a susține site-ul mapacuproiecte.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Articole recente

exploreaza mai multe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.