mapacuproiecte.ro

AcasăProiecte majoreRomânia este liderul unui singur proiect din cele 60 aprobate în cadrul...

România este liderul unui singur proiect din cele 60 aprobate în cadrul Programului pentru Regiunea Dunării; proiectul este dedicat întreprinderilor sociale

Primul apel de proiecte în cadrul Programului pentru Regiunea Dunării/Danube Region Programme 2021 – 2027, a fost lansat în 29 septembrie 2022 și a fost deschis până pe 21 noiembrie 2022, acest prim apel având un buget disponibil de peste 90.000.000 de euro

Au fost depuse 89 de proiecte și au fost aprobate, sub condiții, 60 de proiecte. 

Consultă AICI lista completă a proiectelor aprobate. 

Dintre acestea un singur proiect are ca lider România, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Titlul proiectului: Danube4SEecosystem/D4SEE

Perioada de implementare a proiectului: 01 ianuarie 2024- 30 iunie 2026.

Bugetul total al proiectului: 1.883.344,50 euro, din care bugetul ADR Sud-Muntenia este de 259.500 euro. Contribuția ADR SM în proiect este de 2% – 5.190 euro.

Consorțiul transnațional 

Proiectul derulat de un Consorțiu format din liderul de proiect: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (România), ceilalți membri fiind: 

 • CDDA – Agenția de Dezvoltare a Dunării Centrale Nonprofit Ltd. (Ungaria)
 • SBA – Agenția de Afaceri Slovacă (Slovacia)
 • REDEA – Instituția Publică pentru Dezvoltarea Județului Međimurje (Croația) 
 • RERA – Agenția de Dezvoltare Regională a Boemiei de Sud (Cehia)
 • ZSI – Centrul pentru Inovare Socială (Austria)
 • CCIS – Camera de Comerț și Industrie a Serbiei (Serbia)
 • RARS – Agenția pentru Dezvoltare a Republicii Srpska (Bosnia şi Herţegovina)
 • ATS – Advanced Technology Systems (România)

Parteneri strategici asociați:

 • Asociația Comunelor din România (România)
 • Civil Impact Nonprofit Ltd. (Ungaria)
 • Asociația regională NS MAS ČR din Regiunea Boemia de Sud (Cehia)
 • Ministerul Economiei și Antreprenoriatului din Republica Srpska (Bosnia şi Herţegovina)
 • Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă (Slovacia)
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița (România)
 • Camera de Comerț și Industrie Budapesta (Ungaria)
 • Asociația Kemence (Ungaria)
 • Asociația de Investitori cu Impact Social (Ungaria)

Rezultatele principale ale proiectului:

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate politici publice inteligente și coordonate (Strategia pentru Ecosistemul de Economie Socială Incluzivă și Planul de Acțiune) și vor fi testate pilot în cinci țări pe cinci teme. 

Partenerii proiectului vor disemina rezultatele și recomandările de politici către factorii de decizie și reprezentanții EUSDR/Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, prin organizarea a trei seminarii de transfer de know-how (Policy Learning Dialogue) pentru îmbunătățirea politicilor existente și viitoare din Regiunea Dunării, care vor sprijini municipalitățile să susțină în mod sistematic funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale pe teritoriul lor, cu accent pe acele întreprinderi sociale care implică persoanele defavorizate pe piaţa muncii.

De asemenea, proiectul va spori reziliența și regenerarea întreprinderilor sociale, le va consolida abilitățile și capacitățile, va îmbunătăți cooperarea cu autoritățile publice locale și părțile interesate prin furnizarea de cursuri de instruire, va contribui la crearea de rețele și va facilita participarea la ateliere de schimb de cunoștințe.

Proiectul D4SEE încurajează cooperarea întreprinderilor sociale cu ecosistemul lor prin crearea Rețelei de Economie Socială pentru Regiunea Dunării și testarea Strategiei prin implementarea a 5 acțiuni pilot în 5 țări care vor duce la 15 acorduri de cooperare. Rezultatele acțiunilor pilot vor fi încorporate în Metodologia de sprijinire a economiei sociale D4SEE pentru aplicarea soluțiilor cu privire la modele de colaborare ale întreprinderilor sociale. Cunoștințele dobândite vor fi transmise în cadrul a trei Ateliere Transnaționale de Transfer de Cunoștințe și Ateliere Naționale de Transfer. Rețeaua de Economie Socială pentru Regiunea Dunării, formată din 115 părți interesate (stakeholders) din regiunea Dunării, va asigura transferabilitatea rezultatelor proiectului și va construi legături cu ecosistemul regional al economiei sociale a Dunării.

Ca urmare a implementării proiectului, soluțiile nou dezvoltate care vizează nevoile și provocările din țările partenere sunt:

 • Două instrumente de evaluare a deficitului de competențe în sectorul economiei sociale din regiunea Dunării;
 • Programul de consolidare a capacităților D4SEE pentru întreprinderi sociale și autorități publice locale durabile și reziliente, bazat pe abordarea de tip micro-învățare;
 • Platformă de instruire digitală inovatoare și incluzivă pentru întreprinderi sociale (toate resursele sunt gratuite, publicate ca Open Education Resources (OER);
 • Programul Danube4SEecosystem pentru formare eficientă a mentorilor;
 • Metodologia de sprijinire a economiei sociale D4SEE pentru aplicarea soluțiilor cu privire la modele de colaborare ale întreprinderilor sociale;
 • Strategia D4SEE pentru Ecosistemul de Economie Socială Incluzivă;
 • Rețeaua de Economie Socială pentru Regiunea Dunării.

Prin implementarea proiectului Danube4SEecosystem (D4SEE), consorțiul, partenerii strategici asociați și actorii interesați vor avea ca obiectiv dezvoltarea în comun a politicilor inovatoare pentru întreprinderile sociale prin implicarea autorităților publice locale în ecosistemul de sprijinire a întreprinderilor sociale, pentru a spori ocuparea incluzivă în regiunea Dunării, sprijinind, în același timp, funcționarea sustenabilă a acestora.

Programul pentru Regiunea Dunării

Cel mai mare fluviu al Europei prezintă contraste social-economice puternice între țările riverane. Cele mai bogate regiuni udate de apele Dunării sunt în amonte, în țări ca Germania și Austria. Înaintând spre sud, spre vărsare, situația se schimbă: în România și Bulgaria, zonele de pe malurile Dunării sunt înapoiate din punct de vedere socio-economic.

Pentru a reduce aceste diferențe, Uniunea Europeană a conceput un program special, numit Programul pentru Regiunea Dunării/Danube Region Programme, la care participă 14 state membre și non-membre: Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Austria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, Croația, Bulgaria, România, Serbia, Muntenegru, Moldova și Ucraina. 

Prin Programul pentru Regiunea Dunării 2021-2027 sunt finanțate proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins, care au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Programul are un buget total de 213.103.953 euro (fonduri din Fondul European pentru Dezvoltare Regională/FEDR, Instrumentul de Asistență pentru Preaderare – IPA și Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațional – NDCI, acronim de la denumirea în limba engleză ).

Beneficiarii eligibili ai programului sunt: autorități locale, regionale sau naționale, organisme de drept public, Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT), organizații internaționale și organisme private, inclusiv IMM-uri.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ( MDLPA ) anunță că la Programul pentru Regiunea Dunării participă în total 830 de organizații care vor coopera cu ocazia implementării proiectelor transnaționale. România participă cu 83 de instituții în aceste proiecte, fapt care o plasează pe locul al treilea ca număr de parteneri, după Ungaria (96 de organizații) și Slovenia (87 de organizații).

Obiectivul principal al DANUBE REGION PROGRAMME (Programul pentru Regiunea Dunării) este de a finanța proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins care se concentrează pe domenii tematice care pot fi abordate în mod eficient prin proiecte transnaționale (de exemplu, depopularea, migrația, inegalitățile economice, dependența energetică, climatul).

Donează pentru a susține site-ul mapacuproiecte.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Articole recente

exploreaza mai multe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.