mapacuproiecte.ro

AcasăCu ochii pe institutiiAproape 580.000.000 de lei plătiți de la începutul anului beneficiarilor Programului Operațional...

Aproape 580.000.000 de lei plătiți de la începutul anului beneficiarilor Programului Operațional Competitivitate ( POC )

576.832.656,04 lei au fost achitați beneficiarilor POC 2014 – 2020, între 18 ianuarie – 11 mai 2023, din care 514.444.632,76 lei din Fondul European pentru Dezvoltare Regională ( FEDR ) și 62.388.023,28 lei din Bugetul de Stat. Beneficiarii sunt ministere, institute de cercetare-dezvoltare, universități, UAT-uri, societăți pe acțiuni, SRL-uri.

De pildă, Institutul de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” din Timișoara ( fost Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române ) a încasat în data de 15 martie 2023 suma de 1.880.899,21 lei, drept cerere de rambursare din FEDR. Proiectul are o valoare totală de 42.587.899,61 lei, valoare totală eligibilă 42.459.595,61 lei, reprezentați de 36.090.656,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, 6.368.939,32 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 128.304,00 lei valoare neeligibilă. 

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei infrastructuri de cercetare pentru Institutul de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” (ICT), instituție având profil de Centru de Cercetare și Educație Avansată în domeniul chimiei experimentale și teoretice. Se urmărește realizarea Centrului interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice – RO-OPENSCREEN, infrastructură de cercetare care asigură colectarea și managementul de calitate al compușilor chimici destinați dezvoltării de instrumente moleculare, o bază de date și servicii web aferente, având facilitățile de sinteză și analiză structurală cu caracter open-access care se adresează comunității științifice românești și europene de chimie biologică prin intermediul rețelei naționale RoChemBioNet și al rețelei europene EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology). Termen de finalizare 31 decembrie 2023.

MINISTERUL MUNCII a încasat, în 12 aprilie 2023, suma de 260.882,32 lei, pentru proiectul ”HUB de servicii MMPS-SII MMPS”, cod MySmis 130963, implementat împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Social. Bugetul total al proiectului: 133.136.679,70 lei din care 20.613.613,22 lei, co-finanțarea eligibilă. Rezultate așteptate: un sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMPS corelate cu evenimentele de viață specifice, astfel încât interacțiunea cetățeanului, atât cu MMPS direct cât si cu instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS, să se poată realiza în mediul online printr-un singur punct de contact – portalul MMPS. Termen de implementare. 28.12.2023. 

S.C. SITLINE TECHNOLOGY S.R.L., din Cluj-Napoca, a primit, în data de 13 aprilie 2023, suma de 2.033.448 lei, drept prefinanțare din FEDR, pentru proiectul tehnologic inovativ: “Creșterea calității vieții pacienților prin sisteme telerobotice inteligente pentru tratamentul personalizat al deficitului neuromotor – APOLLO”, cod SMIS 2014+ 155988. 

Urmare implementării proiectului APOLLO, este așteptată atingerea următoarelor rezultate: Realizarea prototipului sistemului telerobotic inteligent – APOLLO; Susținerea activității de cercetare, inovare pentru partenerii din proiect cu crearea unui număr de 3 locuri noi de muncă în cercetare, care vor fi păstrate și după perioada de implementare a proiectului (rezultat asumat conform ghid), Susținerea unei societăți private pentru introducerea de noi produse pe piață (rezultat asumat conform ghid), Co-Publicații științifice public-private: 2 în următoarele 12 luni (rezultat asumat conform ghid), Atragerea de investiții private în cercetare inovare de peste 950.000 EUR, Diseminarea rezultatelor pe multiple canale de comunicare (web, publicații științifice și tehnice, workshop-uri, targuri de profil, social media, presa scrisă / on-line; Participarea la evenimente științifice și de inventică.

Valoarea totală a proiectului este 14.904.212,00 lei, din care: valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 8.555.845,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.509.855,00 lei, valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 4.518.800,00 lei, iar valoarea neeligibilă de 319.712,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este de max. 12 luni, fără a se depăși data de 31.12.2023.

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții care răspund nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în  cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), și sprijină IMM-urile în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID-19 și ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Aceste intervenții orizontale în economie și societate generează creștere și sustenabilitate și vizează dezvoltarea competitivității economiei românești.
Alăturarea celor doi vectori – CDI și TIC – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de contribuirea acestora la îndeplinirea obiectivelor de specializare inteligentă și promovarea de noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
POC finanțează dezvoltarea următoarelor domenii de specializare inteligentă identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020:

 • bioeconomie;
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
 • energie, mediu și schimbări climatice;
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pe parcursul perioadei de programare 2014 – 2020, POC beneficiază de o finanțare de 2.379.787.234 euro FEDR.

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) sunt de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

România, ca și celelalte state membre ale UE, a fost afectată de criza economică generată de  pandemia COVID‐19. Criza economică afectează activitatea întreprinderilor și în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidități sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.
Pentru  întreprinderile care au fost afectate de criza COVID 19, s-a alocat în cadrul AP3 suma de 550 milioane euro din facilitatea de finanțare REACT – EU – FEDR.
În vederea sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, s-a alocat în cadrul AP 4  suma de 550 mil. euro din facilitatea de finanțare REACT – EU (FEDR) pentru acţiunile:

 • 4.1.1 – Investiții în activități productive;
 • 4.1.2 – Sprijin pentru capital de lucru;
 • 4.2.1 – Sprijin pentru procesul educațional on-line.
 • Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 2.379.787.234 EUR, repartizată după cum urmează:
 • EUR 1 466 344 091,45 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
 • EUR 363 443 142,55  (FEDR — Regiuni mai dezvoltate);
 • EUR 550.000.000,00 (FEDR  REACT – EU) – la nivel național

sursa foto pexels.com/ThisInEngineering

Donează pentru a susține site-ul mapacuproiecte.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Articole recente

exploreaza mai multe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.