mapacuproiecte.ro

AcasăCu ochii pe institutiiAjutor de stat de 90.000.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport...

Ajutor de stat de 90.000.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal/multimodal ( terminale care fac legătura între mai multe căi de transport: feroviar, rutier, maritim )

Autoritățile publice locale, printre beneficiarii eligibili

45.000.000 de euro, din fonduri europene nerambursabile

Maxim 6 beneficiari, pentru prezenta schemă

Ajutorul de stat este acordat pentru realizarea de investiții în infrastructura locală intermodală/multimodală, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul priorității 7 — Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale din Programul Transport 2021—2027. 

Schema are ca scop construirea/modernizarea terminalelor intermodale/multimodale. 

Implementarea schemei de ajutor de stat va contribui la atingerea țintei de operare de până la 180 mil. tone-km/an transport de marfă pe căile ferate.

Potențialii beneficiari de ajutor de stat sunt administratorii portuari, operatorii portuari privați/operatorii de transport naval/operatorii de terminale logistice/autoritățile locale sau regiile/serviciile care administrează terminalele intermodale/multimodale.

Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună o cerere de ajutor înainte de demararea lucrărilor la proiectul respectiv. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații: a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia; c) locul de desfășurare a proiectului; d) lista costurilor proiectului; e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanție, avans rambursabil, injecție de capital sau altele) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

Bugetul total estimat al schemei alocat pentru investițiile în infrastructura locală intermodală/multimodală este de 90.000.000 euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna septembrie 2023) și reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul de coeziune (45.000.000 euro) și prin fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat/bugetul local (45.000.000 euro).

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investițiile în infrastructura locală intermodală/ multimodală în cadrul prezentei scheme este de 6.

În cadrul schemei, valoarea maximă a ajutorului individual acordat unui beneficiar în cazul investițiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală nu poate depăși 11.000.000 euro pe proiect sau costurile totale ale proiectului nu vor depăși 22 milioane euro pentru aceeași infrastructură. 

Valoarea ajutorului nu trebuie să depășească diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex ante, prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu Regulamentul și prevederile relevante din Ghidul solicitantului aferent priorității 7 — Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale. 

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar, acesta trebuind să aducă o contribuție financiară la finanțarea costurilor eligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Sursa: Monitorul Oficial, Partea I, nr.956/23.X.2023, pag. 13-14

Citește AICI articolul de lege integral.

 

Donează pentru a susține site-ul mapacuproiecte.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Articole recente

exploreaza mai multe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.