mapacuproiecte.ro

AcasăCu ochii pe institutiiAgenții publiceLocuitorii echivalenți și relevanța lor pentru Dezvoltarea Durabilă a României

Locuitorii echivalenți și relevanța lor pentru Dezvoltarea Durabilă a României

Ce sunt locuitorii-echivalenți? 

Termenul „locuitori echivalenți” reprezintă suma persoanelor plus numărul convenţional de persoane cu care se echivalează gradul de poluare al unei activităţi economice, care evacuează ape uzate preepurate compatibile cu apele uzate menajere (provenite de la om). 

În acest sens, cele mai relevante activităţi economice sînt cele de prelucrarea cărnii, a laptelui şi de producere a conservelor de legume şi fructe. În mod convenţional, în această echivalare se utilizează cea bazată pe cantitatea specifică de materii organice exprimate în CBO5, prin adoptarea valorii de 60 g CBO5/om.zi. 

Termenul CBO5 înseamnă consumul biochimic de oxigen la 5 zile, şi reprezintă cantitatea de oxigen consumată în decurs de 5 zile de microorganismele existente în apa uzată pentru oxidarea materiei organice în scopul susţinerii vieţii lor. sursa Scribd/încărcat de Brinda Rusalin.

( Formulat altfel: acest indice reprezintă o măsură a impurificării organice a apelor reziduale şi este cantitatea de oxigen (mg/masă) necesară pentru degradarea oxidativă de către microorganisme a substanţelor organice conținute dintr-un litru de apă la 20 0C, timp de 5 zile (CBO5).

”Acest aspect s-a detaliat datorită importanţei deosebite, în special la localităţile mici. De exemplu, dacă într-un sat cu 1000 de locuitori există o carmangerie suficient de mare, care produce o cantitate de ape uzate preepurate apte pentru a fi acceptate în canalizarea publică, cu o poluare în materii organice de 120 kg/zi, acesta se echivalează cu un număr de 120×1000/60= 2000 locuitori. Drept urmare, staţia de epurare a localităţii trebuie să fie dimensionată pentru un număr de 1000+2000= 3000 locuitori echivalenți, de trei ori mai mare ca numărul efectiv de locuitori !” sursa Scribd/încărcat de Brinda Rusalin.

Într-o broșură a Apelor Române publicată în 2012: ”locuitorul echivalent (l.e.) reprezintă unitatea de măsură pentru poluarea biodegradabilă şi stabileşte dimensiunea poluării provenită de la o aglomerare umană. Se exprimă ca media acelei poluări produsă de o persoană într-o zi – în directivă s-a fixat valoarea de 60 grame consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5). Modul de calcul al locuitorilor echivalenţi pentru o aglomerare umană este dat de raportul dintre încărcarea totală în CBO5 a apelor uzate şi valoarea de 60 g CBO5/zi corespunzătoare unui locuitor echivalent”.

De ce este importantă stabilirea ( prin măsurători în teren și calcule ) a numărului de locuitori echivalenți?

În funcție de numărul l.e., este evaluată anvergura poluării apelor și va fi dimensionată capacitatea de epurare a apelor uzate. Totodată, numărul de l.e., este relevant pentru accesarea fondurilor europene alocate prin diverse programe: Politica de Coeziune, PNRR, PNDR, etc.

De pildă, în Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027, la măsura 4. ”Consolidarea capacității actorilor și a politicii de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, inclusiv prin fuzionarea OR eligibili (de ex. instruire, proceduri, ghiduri, etc.)”, în ceea ce privește complementaritatea cu PNRR, prin Politica de Coeziune se finanțează sisteme regionale integrate, prin dezvoltarea infrastructurii primare (aducțiuni, capacități de tratare, precum și capacități de epurare pentru aglomerări mai mari de 2000 l.e.), în timp ce PNRR va completa aceste investiții, prin extinderea distribuției de apă și a rețelelor de canalizare pentru reducerea deficitului de conectare, în localități cuprinse în aglomerările mai mari de 2000 l.e, prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene.

În PNRR, alocarea va fi direcționată prioritar către aglomerările care au sau care vor avea până la 31.12.2023 stații de epurare a apelor uzate finanțate prin alte surse (în principal POIM 2014 – 2020) și în care extinderea rețelelor existente va permite atingerea unui grad de conectare cât mai ridicat.

Suplimentar, prin PNRR se vor finanța sistemele individuale sau alte sisteme adecvate (comune) construite pentru preluarea încărcării din aglomerările sub 2000 de l.e. (neeligibile prin PDD) care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate. Investiţiile PDD vor fi complementare celor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 2014-2020, care finanțează infrastructura de apă şi apă uzată pentru aglomerări între 2000-10000 l.e.

Numărul de locuitori echivalenți este așadar decisiv pentru atragerea fondurilor europene. De asemene, vedem și importanța statisticilor relevate de INS, în urma recensământului, întrucât numărul persoanelor reale contribuie la stabilirea numărului locuitorilor echivalenți.

sursa foto cover reciclaredeșeuri.ro

Donează pentru a susține site-ul mapacuproiecte.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Articole recente

exploreaza mai multe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.