mapacuproiecte.ro

AcasăCu ochii pe institutiiSchemă de minimis de 15.000.000 de lei pentru operatorii economici în vederea...

Schemă de minimis de 15.000.000 de lei pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice ( sic! )

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de Ștefan-Radu Oprea ( PSD ), a aprobat o ”Schemă de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice”, potrivit ordinului de ministru publicat astăzi, 17 august 2023, în Monitorul Oficial. Precizăm că forma corectă este ”balneoclimaterice”, nu ”balneoclimatice”, cum este publicat în textul de lege.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA”.

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita plafonului menționat la art. 8 lit. d) (maximum 200.000 euro, echivalent în lei).

Tipuri de acțiuni eligibile pentru acordarea ajutorului sunt: 

a) extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice și farmacodinamice, efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie — INRMFB), pe care respectivele societăți comerciale le dețin; 

b) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre de închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren de minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice; 

c) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare; 

d) formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA.

Cheltuieli eligibile formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA:

programe de calificare/perfecționare/ specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar-șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser. 

În cadrul prezentei scheme se poate finanța maximum un program de formare profesională (calificare/perfecționare/ specializare) pe angajat, în limita a maximum 5.000 de lei/ angajat. Programele de formare profesională ar trebui să fie autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

Un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe acțiuni eligibile. 

Sunt cheltuieli eligibile pentru tipurile de acțiuni:

Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 

cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă 

cheltuieli de mediu care includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecție a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci, reamenajare spații verzi);

cheltuieli cu racordarea la utilități — asigurarea utilităților necesare obiectivului.

Cheltuieli pentru investiția de bază

construcții și instalații — cuprind cheltuieli aferente realizării construcțiilor — construcții/extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură.

( … )

 

Prezenta schemă de ajutor de minimis este un program multianual. Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în anul 2023 este de 15.000.000 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Citește ordinul integral AICI.

Donează pentru a susține site-ul mapacuproiecte.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Articole recente

exploreaza mai multe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.